czwartek, 26 czerwca 2014

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego


Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa powstała w 1991 roku. Bogata oferta studiów, status uczelni akademickiej, a także działalność międzynarodowa zapewniają GWSH wysoką pozycję wśród polskich uczelnie Katowice wyższych. Od 19 lat Uczelnia przoduje w prestiżowych rankingach uczelni niepublicznych. Za najlepszą na Śląsku i jedną z najlepszych w Polsce uznają ją m.in.: „Polityka”, „Wprost”, „Perspektywy”, „Rzeczpospolita” i „Home & Market”.
W szerokiej ofercie edukacyjnej Uczelni widnieje 12 kierunków i aż 49 specjalności. GWSH oprócz Katowic oferuje studia w swoich ośrodkach zamiejscowych w: Cieszynie, Jaworznie, Nysie, Radzionkowie i Żorach oraz od IX 2010 w Żywcu. GWSH jest dotychczas czwartą uczelnią w Polsce, która prowadzi studia wyższe za granicą. Wiedeńska oferta edukacyjna GWSH skierowana jest głównie do Polonii austriackiej oraz do naszych rodaków przebywających czasowo w Austrii.
Oferta edukacyjna Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej obejmuje również studia doktoranckie oraz podyplomowe. Po uzyskaniu tytułu licencjata bądź magistra, absolwenci GWSH lub innych uczelnie Katowice mogą kontynuować naukę na studiach w ramach określonych programów kształcenia. Seminarium doktorskie adresowane jest zarówno do młodszych pracowników naukowo – dydaktycznych GWSH jak też przede wszystkim do osób spoza Uczelni, chcących pogłębić swoją wiedzę i osiągnąć wyższy status naukowy. Studia podyplomowe natomiast pomagają poszerzyć wiedzę z danego zakresu, jak też zdobyć praktyczne umiejętności. Oferta programowa studiów podyplomowych jest ciągle aktualizowana. Uczelnia stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku pracy.
Uczelnia jako jedyna na Śląsku i jedna z niewielu w Polsce ma w programie zajęć ćwiczenia z wprowadzenia na rynek pracy. Przedmiot wykładają osoby, które na co dzień pomagają w znalezieniu zatrudnienia – pracownicy uczelnianego Biura Karier. Chcąc wpłynąć na sposób myślenia młodych ludzi o przyszłości zawodowej, zachęcają do zdobywania doświadczenia oraz odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do znalezienia dobrej pracy.
GWSH stawia na nowoczesność -posiada dwa kampusy akademickie, 3 wydziały ( w tym jeden zamiejscowy w Żorach) własną infrastrukturę dydaktyczną i zaplecze rekreacyjno- sportowe, multimedialne sale wykładowe i ćwiczeniowe, bogato wyposażone pracownie specjalistyczne, laboratoria komputerowe oraz nowoczesną bibliotekę. Uczelnia może poszczycić się wykwalifikowaną kadrą naukowo – dydaktyczną, w skład której wchodzi przeszło siedmiuset pracowników. Wielu z nich to wybitne osobowości polskiej nauki.
GWSH to przede wszystkim jakość, potwierdzona krajowymi i międzynarodowymi akredytacjami oraz certyfikatami. Współpracuje z wieloma krajami i zagranicznymi środkami akademickimi. Prowadzi także zagraniczne praktyki studenckie, wyjazdy studenckie oraz kursy zagraniczne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz