środa, 4 czerwca 2014

Czy szkoła pomaga w wyborze studiów?

Młodzi ludzie, którzy kończą szkołę średnią, stają przed bardzo ważnymi pytaniami. Co dalej? Jaką uczelnie Wrocław wybrać? Co robić w przyszłości? Kto powinien pomóc im w znalezieniu odpowiedzi? Podczas debaty oksfordzkiej „Szkoła pomaga w wyborze studiów” rozmawiać na ten temat będą uczniowie, psychologowie, przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz uczelni wyższych.

Idea debat oksfordzkich narodziła się w brytyjskim środowisku uniwersyteckim. Charakteryzują się one ściśle określonymi zasadami dotyczącymi czasu i sposobu przeprowadzania dyskusji oraz wysoką kulturą prowadzenia sporu. Nad całością czuwa marszałek debaty, który pozwala również na czynny udział publiczności. Debata oksfordzka organizowana jest przez studentów SWPS Wrocław w ramach Dnia z dziennikarstwem.

Poglądy na temat edukacji w Polsce wymienią dwie drużyny. W pierwszej znajdą się przedstawiciele liceów i oświaty, m.in. Janina Jakubowska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu; Jadwiga Parka, wicedyrektor I LO im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy oraz Jakub Wierzbicki – uczeń. Spór prowadzić będą z profesorami, wykładowcami i studentami wrocławskich uczelnie Wrocław wyższych, m.in. dr hab. Igorem Borkowskim – dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SWPS, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego oraz SWPS; dr hab. Beatą Raszką – Prodziekanem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Łukaszem Furgą – studentem Politechniki Wrocławskiej.

Na koniec Dnia z dziennikarstwem odbędzie się otwarte spotkanie z dr. Dominikiem Lewińskim, który opowie o twórczym rozwiązywaniu problemów, zwiększaniu kompetencji komunikacyjnych oraz nowatorskich technikach oratorskich. Wykład odbędzie się o godz. 18.00 we wrocławskim Empiku Renoma.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz